Mission_zero

Det begyndte alt sammen for 20 år siden, da størstedelen af verden endnu ikke interesserede sig for indviklede spørgsmål om bæredygtighed og ikke tænkte så meget over følgerne af vores handlinger på jorden. Stifteren af Interface (moderselskabet til Heuga), Ray Anderson, besluttede da, efter at have læst en bog, som rørte ham dybt, fuldstændig at ændre kurs i virksomheden. Siden da er politikken rettet mod at være en komplet bæredygtig virksomhed i 2020 og endda at kunne give miljøet et genoprettende bidrag. Det kaldes Mission Zero hos Heuga.

Selv om Ray Anderson døde i 2011, inspirerer han med sin vision nu til dags mange andre til at ændre deres arbejdsmåde. Myndigheder, leverandører, erhvervslivet, arkitekter; flere og flere bliver overbevist om nødvendigheden af at ændre vores måde at omgås med jorden og dens råvarer. Vores egne medarbejdere arbejder også dagligt på Mission Zero med meget hengivenhed og overbevisning. Herunder kan du læse mere om vores vej til 2020 og nogle af de mange bæredygtige initiativer og innovationer, som Mission Zero allerede har givet os.

learning_from_nature

Ved udvikling af nye produkter kigger vi blandt andet på naturen, og hvordan vi kan lære af den, for på den måde at komme frem til mere bæredygtige produkter og processer. Dette princip kaldes også biomimicry. Sådan udviklede vi TacTilestm, vores limfri lægningssystem. De små, gennemsigtige og klæbende plastfirkanter er inspireret af gekkoer, som kan kravle hen over loftet med bunden i vejret Deres poters struktur var inspiration for klistermærkerne, som nu bruges til at forbinde flisernes hjørner fast med hinanden. Der er ikke alene ikke længere brug for lim, hvilket er bedre for indeklimaet, men der frigives heller ingen giftige stoffer, fliserne er nemmere at lægge og fjerne, og tæppefliserne kan bedre genbruges.

Et andet eksempel er udviklingen af vores kollektion Really Random, hvor vores designere spurgte sig selv, hvordan naturen ville udvikle en tæppeflise. De fandt en løsning ved bogstaveligt talt at gå ind i skoven. De udtrykte farver og mønstre, som de fandt på skovjorden, i en skitse, og på den måde opstod kollektionen Really Random. Fliserne har ingen fast lægningsretning takket være den vilkårlige formgivning, hvilket gør lægningen hurtigere og enklere og affald som følge af skæretab begrænses til et minimum.

Corporate-social-responsibility

Mission Zero handler ikke alene om at undgå negativ påvirkning af miljøet, men også om at give et positivt bidrag til samfundet og at støtte sociale fællesskaber. Der er således startet et samarbejde med Zoological Society of Londen og garnleverandøren Aquafil for at indsamle opbrugte fiskenet, som flyder rundt på havet og strandene, og genbruge dem som råvarer til vores nye tæppefliser inden for Interface-kollektionen. Dette projekt blev lanceret i 2012 i området Danajon Bank i Filippinerne, og det er på den ene side rettet mod at reducere det voksende miljøproblem fra brugte fiskenet i en række af verdens fattigste kystsamfund, og på den anden side at finde en egnet affaldsstrøm for vores ambition om at genbruge mere nylon i garn.

Derudover forbedrer projektet livets ophold for de lokale fiskere og menneskerne, som indsamler nettene. Der er oprettet samfundsbanker, så blandt andet indtægterne som følge af indsamling af nettene, kan sikres. Det betyder, at mennesker kan spare op eller tage et lån eller tegne en mindre forsikring i dårlige tider, så de kan støtte deres familier.

grøn-energi
Ud over at vores fabrikker i Europa allerede i årevis bruger 100 % grøn strøm, så bruger vores produktionssted i Scherpenzeel siden januar 2014 kun gas, som dannes af gæring fra fiskeaffald og andet affald fra fødevareindustrien. Denne biogas bliver produceret i Spakenburg, kun 35 kilometer fra Scherpenzeel, og den er grøn-certificeret.
bæredygtig-produktion

Ud over den 100 % grønne energi, så drives vores fabrik i Scherpenzeel også med et lukket vandsystem siden januar 2014. Det betyder, at alt vand der bruges under produktionen af vores tæppefliser genvindes, renses og genbruges. Som følge af ibrugtagningen af dette system er vores vandforbrug reduceret med 95 % siden 1996.

Et andet eksempel på bæredygtig produktion er ultralyd-skæreteknologien, som vi udviklede i 2008. Det er en kreativ måde at skære tæppefliser, som er baseret på ultralyd-teknologi, og som bruges inden for luftfarten af virksomheder som NASA. Takket være den nye metode er produktionsaffaldet reduceret med 80 %, hvilket betyder en besparelse på ikke mindre end 310 ton affald pr. år!

Andre af de mange initiativer i vores fabrik er isolering af maskiner for at undgå varmetab, installation af højeffektive kedler og brug af energiøkonomisk LED-belysning.

Clean-and-efficient-transport
Som så mange andre virksomheder brugte vi tidligere udelukkende lastvogne og store containerskibe til transport af vores produkter. Ved at skifte til renere transportmetoder, så som transport via tog og flodpram har vi reduceret vores CO2-udslip betydeligt. Vi forsøger også at gøre vores transport så effektiv som muligt, blandt andet ved at bruge delt transport. I Holland har det medført, at vores lastvogne gennemsnitligt er fyldt op til 85-90 %.

Flere oplysninger
Hvis du vil læse mere om vores bæredygtigheds-mission, så besøg vores Bæredygtighed side eller se vores blog 'Cut the Fluff'.